Perjumpaan Islam-Kristen dalam Sejarah Dunia

Agama Islam muncul pada saat Gereja Timur yang berpusat di ibu kota Konstantinopel (sekarang Istanbul) sedang dalam masa kejayaan dan perkembangan teologi yang amat tinggi, serta masih dalam suasana masa Konsili Ekumenis Gereja. Menurut tradisi Islam, nabi Muhammad menerima wahyunya untuk pertama kalinya pada tahun 610 M (57 tahun setelah Konsili Ekumenis V tahun 553 M dan 70 tahun sebelum Konsili Ekumenis VI tahun 680-681 M serta rampungnya pembangunan gedung gereja pada masa itu: Katedral Hagia Sofia di Konstantinopel), dan pada masa yang sama terdapat dua kerajaan Kristen besar: Byzantium dan Etiopia, serta dua kerajaan Kristen kecil: Lakhmiah dan Ghazzaniah, serta banyaknya