TATA IBADAH TYPIKA PERINGATAN KELAHIRAN KRISTUS

(Diterjemahkan dan disesuaikan dari Reader Service Typikon, Holy Transfiguration Monastery, Jordanville, Brookline, oleh Sub Diakon Gregorius E.L, dengan berkat dan restu dari Yang Mulia Episkop Daniel dari Nikopolis, untuk kalangan sendiri)

Keterangan : Tata Ibadah ini dapat digunakan apabila tidak ada Presbyter yang dapat melayankan Liturgi Ilahi. Untuk pelaksanaannya bisa dipimpin oleh Diakon atau Sub Diakon, atau Reader, atau kepala keluarga, atau salah seorang umat yang dituakan.

Pemimpin :

Melalui doa-doa dari para Bapa Suci, (†) ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami.


Umat :

Amin.(♪)
Kemuliaan bagi-Mu ya Allah kami, kemuliaan bagi-Mu. Ya Raja Sorgawi, Penghibur, Roh Kebenaran yang hadir di segala tempat serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, serta Sang Pemberi Hidup, datanglah dan tinggallah didalam kami serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami ya Yang Mahabaik.
(†) Allah Mahakudus, Sang Kuasa Mahakudus, Sang Baka Mahakudus (₰) ,kasihanilah kami (3x)
Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus,(₰)sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. (menadahkan tangan)
Ya Sang Tritunggal Mahakudus, kasihanilah kami.Ya Tuhan ampunilah dosa-dosa kami.
Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami.
Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu.(₰) Tuhankasihanilah (3x)
Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus,(₰) sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin (menadahkan tangan)
Bapa kami yang ada didalam Sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalamSorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kedalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat.


Pemimpin :

Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, (†)Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, (₰) sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad


Umat :

Amin.
(♪)Tuhan kasihanilah (12x)
Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, (₰)sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

Marilah kita menyembah(†) (₰) dan bersujud kepada Raja dan Allah kita.
Marilah kita menyembah (†) (₰) dan bersujud kepada Kristus, Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah(†)(₰)dan bersujud kepada Kristus sendiri, Raja dan Allah kita.

Antifon Perayaan I


Pemimpin :

(Stikhos 1) Aku mau bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, dengan segenap hatiku, aku akan memberitakan semua keajaiban-Mu


Umat :

(♪) Oleh doa Sang Theotokos, Mukhalis s’lamatkan kami.


Pemimpin :

(Stikhos 2) Di dalam kumpulan orang-orang benar dan di dalam jemaah, besar perbuatan-perbuatan Tuhan


Umat :

(♪) Oleh doa Sang Theotokos, Mukhalis s’lamatkan kami.

Pemimpin :

(Stikhos 3) Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya.

Umat :

(♪) Oleh doa Sang Theotokos, Mukhalis s’lamatkan kami.


Pemimpin :

(Stikhos 4) Agung dan bersemarak pekerjaan-Nya.

Umat :

(♪) Oleh doa Sang Theotokos, Mukhalis s’lamatkan kami.


Pemimpin :

Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.


Umat :

(♪) Oleh doa Sang Theotokos, Mukhalis s’lamatkan kami.

Antifon Perayaan II


Pemimpin :

(Stikhos 1) Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya


Umat :

(♪) S’lamatkan kami Anak Allah, yang lahir dari Sang P’rawan, yang menyanyi padamu: Haleluya!


Pemimpin :

(Stikhos 2) Anak cucunya akan perkasa dibumi, angkatan orang benar akan diberkati


Umat :

(♪) S’lamatkan kami Anak Allah, yang lahir dari Sang P’rawan, yang menyanyi padamu : Haleluya!


Pemimpin :

(Stikhos 3) Kemuliaan dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya


Umat :

(♪) S’lamatkan kami Anak Allah, yang lahir dari Sang P’rawan, yang menyanyi padamu : Haleluya!


Pemimpin :

(Stikhos 4) Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, dan adil


Umat :

(♪) S’lamatkan kami Anak Allah, yang lahir dari Sang P’rawan, yang menyanyi padamu: Haleluya!


Semua :

Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.
(♪) Ya Anak Tunggal dan Sang Firman Allah yang ada dalam baka, dan berkehendak demi kes’lamatan kita, jadi daging dari Sang Theotokos Suci dan Yang Selalu Perawan Maria, tanpa b’rubah jadi manusia. Dan disalibkan, ya Kristus Allah kami, oleh mati menginjak-injak maut, satu dari Sang Tritunggal Kudus, dimuliakan bersama Sang Bapa, dan juga Sang Roh Kudus, s’lamatkankami.

Antifon Perayaan III


Pemimpin :

(Stikhos 1) Firman TUHAN kepada Tuanku : “duduklah di sebelah kanan-Ku”


Umat :

(♪) K’lahiran-Mu ya Sang Kristus, Allah ku sebarkan T’rang hikmat ke s’gala penjuru. Mereka yang menyembah bintang, diajar untuk menyembah-Mu, oleh sebuah bintang. (Troparia Irama 4, dinyanyikan dengan lagu Malam Kudus)


Pemimpin :

(Stikhos 2) Sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.


Umat :

(♪) K’lahiran-Mu ya Sang Kristus, Allah ku sebarkan T’rang hikmat ke s’gala penjuru. Mereka yang menyembah bintang, diajar untuk menyembah-Mu, oleh sebuah bintang.


Pemimpin :

(Stikhos 3) Tongkat kekuatanmu akan diulurkan TUHAN dari Sion; memerintahlah diantara musuhmu!


Umat :

(♪) K’lahiran-Mu ya Sang Kristus, Allah ku sebarkan T’rang hikmat ke s’gala penjuru. Mereka yang menyembah bintang, diajar untuk menyembah-Mu, oleh sebuah bintang.


Pemimpin :

(Stikhos 4) Pada-Mulah kekuasaan pada hari kekuatan-Mu, di dalam kegemilangan orang-orang kudus-Mu


Umat :

(♪) K’lahiran-Mu ya Sang Kristus, Allah ku sebarkan T’rang hikmat ke s’gala penjuru. Mereka yang menyembah bintang, diajar untuk menyembah-Mu, oleh sebuah bintang.


Pemimpin :

Dari dalam kandungan sebelum bintang fajar, Aku telah memperanakkan Engkau. TUHAN telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal : Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek.


Umat :

(♪) K’lahiran-Mu ya Sang Kristus, Allah ku sebarkan T’rang hikmat ke s’gala penjuru. Mereka yang menyembah bintang, diajar untuk menyembah-Mu, oleh sebuah bintang.

Sebagai pengganti Kidung Trisuci (Trisagion),umat menyanyikan:
(♪) Seb’rapa banyak yang t’lah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Haleluya!(3x).
Kemuliaan bagi (†)Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.
(♪) Seb’rapa banyak yang t’lah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Haleluya!

Prokeimenon

Pemimpin :

Biarlah seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu, dan bermazmur bagi-Mu, memazmurkan nama-Mu, ya Yang Maha Tinggi.


Umat :

(♪) Kristus t’lah lahir muliakanlah, Kristus dari Sorga seg’ra songsonglah, Kristus dibumi tinggikanlah. Nyanyilah bagi Tuhan wahai umat s’luruh bumi, dan seg’ra songsonglah kelahiran-Nya


Pemimpin :

Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian


Umat :

(♪) Kristus t’lah lahir muliakanlah, Kristus dari Sorga seg’ra songsonglah, Kristus dibumi tinggikanlah. Nyanyilah bagi Tuhan wahai umat s’luruh bumi, dan seg’ra songsonglah kelahiran-Nya


Pemimpin :

(♪) Kristus t’lah lahir muliakanlah, Kristus dari Sorga seg’ra songsonglah, Kristus dibumi tinggikanlah.


Umat :

(♪) Nyanyilah bagi Tuhan wahai umat s’luruh bumi, dan seg’ra songsonglah kelahiran-Nya

Pembacaan Surat Rasuli

Pembaca :

Pembacaan diambil dari Ibrani 1:1-12 :

Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar , ditempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat , sama seperti nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan: “Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini?” dan “Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku?” Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: “Semua malaikat Allah harus menyembah Dia.” Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata: “Yang membuat malaikat-malaikat-Nya menjadi badai dan pelayan-pelayanNya menjadi nyala api. “Tetapi tentang Anak Ia berkata : “Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan ; sebab itu Allah, Allah-Mu telah mengurapi Engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu-Mu.” Dan : “Pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian; seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Haleluya!


Umat :

(♪) Haleluya, Haleluya, Haleluya!


Pembaca :

Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya


Umat :

(♪) Haleluya, Haleluya, Haleluya!


Pembaca :

Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam


Umat :

(♪) Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Pembacaan Injil


Pemimpin :

Pembacaan Injil Suci diambil dari Injil menurut Lukas 2:1-20.

Umat :

(♪) Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu!


Pemimpin : (membacakan Injil Suci)


Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Siria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing dikotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, –karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud– supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang. tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan didekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka: “Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa : Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, dikota Daud. Dan inilah tandanya bagimu : Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring didalam palungan. “Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya: “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepada-Nya.” Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain: “Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi disana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.” Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan. menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring didalam palungan. Dan ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang Anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.Tetapi. Maria menyimpan segala perkara itu didalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.


Umat :

(♪) Kemuliaan bagi Mu ya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu!
Ingatlah akan kami ya Tuhan, apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu, Ingatlah kami ya Baginda apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu, Ingatlah akan kami ya Yang Maha Kudus apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu.

Segenap tentara sorgawi memuliakan-Mu dan mengatakan : “Kudus, kudus, kuduslah Yehuwah Sabaoth. Sorga dan bumi penuhlah kemuliaan-Mu”. Datanglah kepada-Nya dan diterangilah, maka wajahmu tak akan menjadi malu.
Segenap tentara Sorga memuji-Mu dan mengatakan : “Kudus, kudus, kuduslah Yehuwah Sabaoth. Sorga dan bumi penuhlah kemuliaan-Mu”. Kemuliaan bagi (†) SangBapa, SangPutra, dan Sang Roh Kudus Segenap tentara Sorga memuji-Mu dan mengatakan :“Kudus, kudus, kuduslah Yehuwah Sabaoth. Sorga dan bumi penuhlah kemuliaan-Mu”.
(†) sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

Pengakuan Iman Nikea

Semua :

Aku percaya pada Satu Allah, Sang Bapa Yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan.
Dan pada Satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari Terang, Allah Sejati yang keluar dari Allah Sejati, yang diperanakkan dan bukan diciptakan, satu dzat hakekat dengan Sang Bapa, yang melalui-Nya segala sesuatu diciptakan. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari Sorga, dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria serta menjadi manusia.
Telah disalibkan bagi keselamatan kita dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, Dia menderita sengsara dan dikuburkan.
Dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan Kitab Suci.Dan telah naik ke Sorga serta duduk disebelah kanan Sang Bapa.
Serta Dia akan datang lagi didalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaan-Nya tak akan ada akhirnya.
Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi.
Aku percaya pada Gereja yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik. Aku mengakui Satu Baptisan bagi penghapusan dosa-dosa.

Pemimpin :

Hapuskanlah, maafkanlah, dan ampunilah segala pelanggaran dan kesalahan kami ya Allah, baik yang secara sengaja maupun yang tidak sengaja, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang, baik dalam pikiran maupun angan-angan. Kasihanilah kami ya Allah, karena Engkaulah Yang Maha baik dan Maha Mengasihi manusia.


Umat :

Bapa kami yang di Sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam Sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si Jahat.


Pemimpin:

Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami.

Umat :

Amin.

Kontakion

Semua :

Hari ini Sang Perawan telah melahirkan Kristus yang maha terpuji, Putra Allah Maha Kudus. Dikandang yang hina dan tiada berharga, yang t’lah dipersembahkan kepada dunia (dapat dinyanyikan dengan lagu ‘Dunia Gemar’ )
Kepada-Nya semua sembah, Sang Juru Selamat. Para malaikat muliakan, para gembala menyanyi, dan para majus pun sedang berjalan dituntun oleh sebuah bintang


Pemimpin :

Tuhan kasihanilah (12x)
Ya Sang Tritunggal Mahakudus, yang satu dalam Dzat-hakikat, yang kerajaan-Nya tak terpisahkan, dan sumber segala yang baik, nyatakanlah kebaikan-Mu kepadaku orang berdosa ini, teguhkanlah hatiku dan karuniakanlah pengertian, bersihkanlah segala kenajisanku, serta terangilah batinku agar aku boleh memuliakan, mengidung, menyembah, dan berkata:


Umat : (♪) Satu saja yang Suci, Satu saja yang Tuhan, Yesus Kristus, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin.


Pemimpin : Kemuliaan bagi (†)Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

Doa Panjang Umur

Pemimpin :

Episkop Agung kami Kallinikos, Episkop Agung Athena dan seluruh Yunani, Metropolitan kami Photius, Locum Tenens Keepiskopan Sydney dan Oceania, Episkop kami Daniel dari Nikopolis, Episkop Jakarta dan seluruh Indonesia,
segenap Presbyter, Diakon, serta segenap rohaniwan dan segenap umat Orthodox, peliharalah ya Tuhan, dan karuniakanlah umur panjang. Tuhan kasihanilah (3x)


Pemimpin :

Melalui doa-doa dari para Bapa Suci,(†) ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami.


Umat :

Amin.

Pemimpin :

Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.


Umat :

Amin.

KHRISTOS GENNATE ! DOXASATE !
KRISTUS T’LAH LAHIR ! MULIAKANLAH DIA !


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *