Berkat Harian Bapa Rohani, 4 Januari 2021

Shalom Alaikhem be Shem Ha Massiakh

Para Romo, Saudara-saudara dan Saudari-saudariku serta Anak-anak Rohaniku semuanya, dalam kita berdoa, rasa percaya dan yakin, serta mempercayakan diri kita kepada Allah itu adalah syarat yang tak boleh dihilangkan. Itu terdiri dari kita mengucapkan kata-kata doa itu yang berisi permohonan-permohonan kita, ucapan syukur, pujian dengan iman yang mendalam, sungguh-sungguh, dan penuh penyerahan di hadapan Allah, serta yakin bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita tadi, dan disertai dengan rasa takut akan Allah, dan tak ada rasa ragu-ragu sedikitpun, dan tak sedikitpun ada rasa gamang apakah doa-doa kita itu diterima Allah atau tidak serta apakah permohonan kita itu akan digenapi dan dijawab oleh Allah atau tidak. Tetapi dengan dilandasi oleh rasa yakin yang mutlak dan betul-betul bahwa Allah memang mendengarkan doa-doa kita itu serta menerimanya di Mezbahnya yang sorgawi dan rohani, dan sesuai dengan keinginan dari apa yang diajarkan oleh Gereja, Ibu Rohani kita itu, maupun sesuai dengan keinginan terdalam dari hati kita sendiri yang mendorong kita untuk menghaturkan doa kita itu, maka Allah akan memberikan kepada kita sebagai Allah yang Maha baik dan Mahakuasa serta Maha Bijaksana, semua yang kita mohon kepadaNya serta memberikannya secara lebih melimpah daripada yang kita mohonkan ataupun yang kita maksudkan. Tetapi hati yang lebih mencintai makanan dan minuman serta rakus akan hal itu, sehingga tak pernah sedikitpun terpikirkan untuk melakukan puasa, sehingga hati itu diperlemah oleh kerakusan tadi, tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan yang semacam itu dalam doanya kepada Allah, tak pula hati yang didalamnya menyembunyikan rasa benci dan permusuhan serta dendam, demikian juga hati yang dibelenggu oleh ketamakan dan keserakahan serta iri hati, sampai hati itu menyingkirkan kelemahan-kelemahannya itu dan melakukan perubahan pada dirinya.
Kiranya Allah Bapa kita, di dalam Nama FirmanNya yang telah menjadi Manusia Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kuasa RohNya yang Kudus, menolong kita untuk memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh dan iman yang tulus yang mendalam, dan hati yang bersih dari kelemahan-kelemahan tadi, agar doa kita berkenan kepadaNya dan diberikan jawaban olehNya. Amin.

Romo/Abuna Daniel Byantoro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *